Letač - Prefabrikacija d.o.o

Pouzdan čuvar Vašeg voćnjaka

Misija

Težimo da ostanemo lideri u proizvodnji prefabrikovanih betonskih stubića za protivgradne mreže u Jugoistočnoj Evropi. Direktnom saradnjom sa krajnjim korisnicima želimo da postanemo glavni oslonac poljoprivrednicima u sigurnosti njihovih voćnjaka i vinograda.

Proizvodi

Tehnološki moderna proizvodna linija omogućava proizvodnju tri vrse stubića – centralnih, obodnih i ugaonih. Proizvodnja se obavlja u proizvodnom objektu površine preko 3.000 m2, uz koji se nalaze prostrani platoi za odlaganje elemenata i isporuke.

Pogledajte proizvode

Zaštitite svoj voćnjak, vinograd...

Vrednosti

Želimo da zajedno sa našim klijentima razvijemo dugoročnu poslovnu saradnju koja će se bazirati na kvalitetu i pouzdanosti, kao i na podršci i usluzi, u svakoj prilici.

Saradnja

Želimo da zajedno sa našim klijentima razvijemo dugoročnu poslovnu saradnju koja će se bazirati na kvalitetu i pouzdanosti, kao i na podršci i usluzi, u svakoj prilici.

Kontaktirajte nas

Kvalitet

Prefabrikovani stubići se proizvode na tehnološki modernoj liniji velike produktivnosti koja garantuje visoki kvalitet proizvoda i kvalitet u proizvodnji, pritom podižući na novi nivo do sada postignute standarde kvaliteta.

U saradnji sa Institutom za ispitivanje materijala "IMS" razvijen je sistem kontrole u svim fazama nabavke repromatrijala, kao i tokom same proizvodnje. Visoka marka betona, sistem zaparivanja i vibriranja garantuju pouzdanost proizvoda u voćnjaku i nepromenjivost tehničkih karakteristika u periodu eksploatacije. Prefabrikovani prenapregnuti stubići imaju visoke perfomanse - kad je u pitanju elestičnost, otpornost na visoke i niske temperature, pravilne geometrijske forme i tačnost dimenzija.

Visoke marke betona su dobijene u saradnji sa dobavljačima repromaterijala, posebno pripremljenim recepturama betona, uz upotrebu aditiva i visokokvalitetnog cementa, kao i separacije šljunka visoke čistoće. Kablovi za prednaprezanje, visokog sadržaja ugljenika, poreklom su iz Evropske Unije i kao takvi garantuju maksimalnu elastičnost i otpornost prefabrikovanog stubića prilikom ugradnje i tokom upotrebe.